Uittreksel uit de registers

Dit uittreksel bevat enkele algemene gegevens uit het bevolkings- of vreemdelingenregister. Het gaat om:

  • naam en voornamen
  • datum en plaats van geboorte
  • rijksregisternummer
  • de woonplaats
  • burgerlijke staat
  • vermelding van je eventueel wettelijke samenwoonst
  • beroep
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister van jouw gemeente

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Uittreksel uit het bevolkingsregister van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.