Tijdelijke afwezigheid

Verblijf je langer dan 3 maanden niet op je hoofdverblijfplaats, moet je de dienst burgerzaken van jouw gemeente hiervan op de hoogte brengen. De ambtenaar maakt melding van je tijdelijke afwezigheid in het rijksregister.

Jouw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van jouw gemeente.

Belangrijk!

  • Een tijdelijke afwezigheid kan maximum 1 jaar duren, en kan éénmalig met 1 jaar verlengd worden.
  • Keer je terug naar je vaste verblijfplaats, laat dit dan zeker weten aan de dienst burgerzaken!

Hoe aangifte doen?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?

  • je identiteitskaart
  • eventuele documenten die je afwezigheid staven

Uitzonderingen

Als je geen huurder of eigenaar meer bent van de woning, of als je geen gezinsleden meer hebt die op hetzelfde adres wonen en voor jouw administratie zorgen, dan moet je je laten uitschrijven.

Maak een afspraak

Extra informatie

Op de pagina Melding van tijdelijke afwezigheid van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.