Akte van huwelijk

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De originele huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

Moet je ergens je huwelijksakte voorleggen, dan gaat het steeds om een afschrift of uittreksel van de originele akte. Die laatste wordt immers steeds in de registers van burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt, bewaard.

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Akte van huwelijk van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.