Registratie wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoonst afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Hoe registreren?

Beide partners zijn Belg

Maak een afspraak

Een van beide partners heeft een andere nationaliteit

Maak telefonisch een afspraak bij de dienst burgerzaken (loket andere nationaliteiten).

Wat moet je meenemen?
  • jullie identiteitskaart/verblijfskaart

Heb je niet de Belgische nationaliteit, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

  • een uittreksel uit jouw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België. Informeer je vooraf bij de ambtenaar voor meer info!

Extra informatie

Op de pagina Wettelijk samenwonen van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.

Op de pagina Legalisatie van documenten van Buitenlandse zaken vind je alle info over legalisaties en apostilles.