Akte van voornaamsverandering

Als je jouw voornaam laat wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan wordt hiervan een akte opgesteld.

Moet je ergens een akte van naamsverandering voorleggen, dan gaat het steeds om een afschrift of uittreksel van de originele akte. Die laatste wordt immers steeds in de registers van burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt, bewaard.

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Akte van voornaamsverandering van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.