Adreswijziging binnenland

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Ook als je binnen dezelfde stad of gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Procedure

Aangifte

Je moet de adreswijziging melden aan de stad of gemeente waar het nieuwe adres gelegen is. Dat kan online of op afspraak. Opgelet: zorg ervoor dat je alle meeverhuizende gezinsleden ook mee aangeeft!

Online aanvragen

Maak een afspraak

Woonstcontrole

De wijkagent komt na de aangifte langs om na te gaan of je effectief op het aangegeven adres verblijft.

Verwerking

De dienst burgerzaken past, volgens het advies van de wijkagent, de adresgegevens aan in het rijksregister.

Afhandeling

Je wordt per brief of per mail uitgenodigd om langs te komen op de dienst burgerzaken om je adres op je identiteitskaart aan te passen.  Maak hiervoor een afspraak. Opgelet! Je hebt hiervoor je PIN-code nodig!

Vanaf het moment dat jouw identiteitskaart aangepast is, kun je alle andere instanties op de hoogte brengen van jouw adresverandering.

Extra informatie

Op de pagina Aangifte van een adreswijziging van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.