Adreswijziging binnenland

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken in de gemeente van je nieuwe woonplaats.

Procedure

Aangifte

Hier aanvragen

Opgelet! Zorg ervoor dat je alle meeverhuizende gezinsleden ook mee aangeeft!

Woonstcontrole

De wijkagent komt langs om na te gaan of je effectief op het aangegeven adres verblijft. Zijn verslag wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken.

Verwerking

De dienst burgerzaken past, volgens het advies van de wijkagent, de adresgegevens aan in het rijksregister.

Afhandeling

Je wordt per brief of per mail uitgenodigd om langs te komen op de dienst burgerzaken om je adres op je identiteitskaart aan te passen. Opgelet! Je hebt hiervoor je PIN-code nodig!

Maak een afspraak

Extra informatie

Op de pagina Aangifte van een adreswijziging van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.