Einde wettelijk samenwonen

Het wettelijk samenwonen wordt automatisch beëindigd als jullie samen in het huwelijksbootje stappen of als één van de partners trouwt of overlijdt.

Daarnaast kan je de overeenkomst tot wettelijk samenwonen ook gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) of alleen (eenzijdig) beëindigen.
Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven.

Let op! De overeenkomst wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te wonen. 

Let op! Bij eenzijdige ontbinding wordt de andere partij hiervan binnen de acht dagen op de hoogte gebracht. Deze kennisgeving gebeurt door een deurwaarder. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet de kosten hiervan vooraf betalen bij een deurwaarder en het bewijs van betaling van deze kosten binnen brengen.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • je/jullie identiteitskaart(en)
Extra informatie

Op de pagina Wettelijk samenwonen van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.