Erfopvolging

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene. 

Een attest van erfopvolging kan je opvragen:

  • bij de notaris, als de overledene een huwelijkscontract, testament of schenking opstelde;
  • bij het dichtsbijzijnde kantoor Rechtszekerheid, als er geen huwelijkscontract, testament of schenking is.
Extra informatie

Op de pagina Attest of akte van erfopvolging van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.