Erfopvolging

Een akte of attest van erfopvolging is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene. 

Een attest van erfopvolging kan je opvragen:

  • bij de notaris, als de overledene een huwelijkscontract, testament of schenking opstelde;
  • bij de via MyMinFin als er geen huwelijkscontract, testament of schenking is.

     

Wat moet ik doen als ik geen toegang heb tot MyMinfin?

Heb je een attest van erfopvolging nodig, maar kun je je niet aanmelden via MyMinfin? Neem dan contact op met de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57 om een papieren aanvraagformulier te krijgen. Houd de nodige gegevens bij de hand: het rijksregisternummer van de overledene en jouw eigen rijksregisternummer.

Extra informatie

Op de pagina Attest of akte van erfopvolging van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.