Eerste definitief rijbewijs

Eens geslaagd in het praktisch rijexamen kan je een eerste definitief rijbewijs bekomen.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Kosten

Een rijbewijs kost € 25,50. Betalen kan enkel met bancontact.

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart
  • je voorlopig rijbewijs (of je stageattest als je jouw verlopen voorlopig rijbewijs terug indiende bij de dienst burgerzaken)
  • het aanvraagformulier dat je meekreeg bij je geslaagd praktijkexamen
  • voor de rijbewijzen categorie AM: bijkomend bekwaamheidsattest/getuigschrift van 4 uur onderricht, afgeleverd door de rijschool
  • indien van toepassing: een geldig medisch rijgeschiktheidsattest
  • indien van toepassing (voor cat. C en D): een attest vakbekwaamheid
  • je bankkaart
Extra informatie

Op de pagina Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.