Akte van aanpassing geslachtsregistratie

Deed je een aanvraag tot registratie geslachtsverandering en is de procedure afgerond, dan wordt er door de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aanpassing van het geslacht opgemaakt.

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.