Akte van naamsverandering

Startte je een procedure naamsverandering en werd je een nieuwe familienaam toegekend bij Koninklijk Besluit, dan wordt hiervan een akte opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Moet je ergens een akte van naamsverandering voorleggen, dan gaat het steeds om een afschrift of uittreksel van de originele akte. Die laatste wordt immers steeds in de registers van burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt, bewaard.

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Akte van naamsverandering van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.