Erkenning

Wanneer je als ongehuwd paar een kind krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vader- of meemoederzijde vast te stellen, moet de vader/meemoeder het kind erkennen. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als je partner (de moeder).

Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Je kan de erkenning vóór de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of na de geboorte regelen. Bij de erkenning moeten beide ouders aanwezig zijn.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • jullie identiteitskaarten
  • bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum
  • bij erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud)

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat ook volgende documenten nodig zijn:

  • bewijs van ongehuwde staat
  • bewijs van nationaliteit
  • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België. Informeer je steeds bij de ambtenaar!

Weigering/uitstel

Bij een vermoeden van schijnerkenning kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een onderzoek voeren en de erkenning uitstellen of weigeren.

Extra informatie

Op de pagina Een kind erkennen van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.

Op de pagina Legalisatie van documenten van Buitenlandse zaken vind je alle info over legalisaties en apostilles.