Akte van erkenning

Bij de erkenning van een kind (de verklaring van verwantschap tussen vader/meemoeder en kind) wordt steeds een akte opgemaakt.

Moet je ergens een akte van erkenning voorleggen (bijvoorbeeld bij de geboorteaangifte als je een erkenning vóór de geboorte deed), dan gaat het steeds om een afschrift of uittreksel van de originele akte. Die laatste wordt immers steeds in de registers van burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt, bewaard.

Hoe aanvragen?

Erkenning vóór de geboorte

Hier aanvragen

Erkenning tijdens de geboorteaangifte

Gebeurde de erkenning tijdens de geboorteaangifte, dan werd hier geen aparte akte van opgemaakt.

Erkenning na de geboorte

Hier aanvragen

Extra informatie

Op de pagina Akte van erkenning van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.