Geslachtsverandering

Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om uw geslachtsregistratie te wijzigen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht. 

Procedure

Stap 1 - Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan de dienst burgerzaken van jouw gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De gemeente bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Stap 2 - Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de dienst burgerzaken en bevestigt jouw eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte.  Je overhandigt een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je jouw bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna wordt een akte van aanpassing van de geslachtsregistratie opgemaakt.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
Extra informatie

Op de pagina Aanpassing van de geslachtsregistratie van de Vlaamse overheid vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.