Cultuurraad

Advies

De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid heeft tot doel coördinatie, overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de culturele verenigingen, diensten, instellingen en organisaties. Ook het beleid adviseren, behoort tot de opdracht. Inspraak en participatie staan daarbij centraal.

Samenstelling

Voorzitter
Geert Declerck, H. Hartstraat 8 – 8870 Izegem of declerckg@gmail.com

Ondervoorzitter
Bart Dewitte, Klijtstraat 129 – 8870 Izegem of bartdw@telenet.be

Leden
Axelle Blancke, Bart Rommel, Chantal Bracke, Dirk Ghijs, Filip Lapere, Frieda Brabant, Greta Sabbe, Jacques Denys, Jonas Godderis, Marc Kemp, Kichou Lycke, Kurt Lamerant, Lieve Verkarre, Lisa Grijspeert, Nies Gryspeerd, Stephan Deprez, Jean-Claude Coulembier, Yves Vierstraete, Robrecht Vanhaesebrouck.

Secretariaat cultuurraad

p/a Sint-Jorisstraat 60, 8870 Izegem of nele.descheemaeker@izegem.be

Reglementering

Statuten van de cultuurraad

Verslagen

Verslag cultuurraad 15 januari 2020
Verslag cultuurraad 19 februari 2020
Verslag cultuurraad 15 april 2020
Verslag cultuurraad 20 mei 2020
Verslag cultuurraad 17 juni 2020
Verslag cultuurraad 26 augustus 2020