Bijzonder comité sociale dienst

De sociale dienst ontvangt een groot aantal individuele aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening, van heel uiteenlopende aard: leefloon en andere financiële steun, budgetbegeleiding, sociale tewerkstelling, huisvesting, bijstand aan vreemdelingen, enz. Om deze dossiers doelmatig te kunnen behandelen, is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht.

De maatschappelijk werkers die verbonden zijn aan de Sociale Dienst bereiden alle dossiers voor, waarna die ter beslissing worden voorgelegd aan dit Bijzonder Comité.

Samenstelling

Voorzitter: Ann Van Essche (CD&V)
Simon Vanwalleghem (CD&V), Giel Seynhaeve (Vlaams Belang), Matthias Leenknecht (Open VLD), Hein Depoorter (N-VA), Virginie Derumeaux (N-VA), Kurt Lamerant (N-VA), Sybille Vandeputte (STIP), Kenneth Dumon (Groen).