Bekendmakingen

Gecoördineerd politiereglement

Gepubliceerd op 1/07/2020.

Naar het politiereglement

Besluit van de burgemeester: inzake het afsluiten van parken en bossen omwille van stormweer (25/09/2020)
Inventarislijst leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen 2020.
Politiereglement tot afbakening van de perimeter waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend en bepaling van de duur van deze activiteiten mbt de septemberkermis. (9 september 2020)
Besluit van de burgemeester: Organisatie van de septemberkermis van vrijdag 4/09 tot zondag 13/09 2020 (3 september 2020)
Politiebesluit: Besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid (2 september 2020)
Besluit van de burgemeester: De verdere versoepeling van de lokale aanvullende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 crisis zoals vastgesteld bij besluit van de burgemeester van 29 juli 2020.  (31 augustus 2020)
Politiebesluit: Besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid (25 augustus 2020)
Besluit van de burgemeester: Opheffing van enerzijds het absoluut verbod om toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten en anders de limiet van 100 deelnemers aan evenementen (21 augustus 2020)
Besluit van de burgemeester: Opheffing van het tijdelijk verbod op het gebruik van groepskleedkamers- en douches (19 augustus 2020)
Besluit van de burgemeester: Lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis (29 juli 2020)
Besluit van de burgemeester: Intrekking van het besluit van de burgemeester dd. 9 juni 2020 betreffende het openingsuur van horecazaken ( 1 juli 2020)
Besluit van de burgemeester: Instellen van een captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie (22 juni 2020)