Gecoro

De Gecoro is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. De raad beoogt het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de stad. De raad adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch onderzoek. Ze weegt de ruimtelijke behoeften van maatschappelijke activiteiten tegen elkaar af en houdt rekening met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Zo streeft de Gecoro naar ruimtelijke kwaliteit.

Advies

De Gecoro geeft advies bij:

  • de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan
  • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • de ontwerpen van stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsvergunningen
  • stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelingsaanvragen en alle andere vragen over ruimtelijke ordening die aan de commissie worden voorgelegd.

Samenstelling

Verslagen

Verslag Gecoro 27 maart 2024
Verslag Gecoro 7 december 2023
Verslag Gecoro 19 september 2023
Verslag Gecoro 23 augustus 2023
Verslag Gecoro 13 juni 2023
Verslag Gecoro 28 maart 2023
Verslag Gecoro 7 februari 2023
Verslag Gecoro 17 januari 2023
Verslag Gecoro 2 juni 2022
Verslag Gecoro 3 mei 2022
Gecoro 22 februari 2022
Verslag Gecoro 10 juni 2021
Verslag Gecoro 6 mei 2021
Verslag Gecoro 30 maart 2021
Verslag Gecoro 4 maart 2021
Verslag Gecoro 6 oktober 2020
Verslag Gecoro 28 mei 2020
Verslag Gecoro 3 maart 2020
Verslag Gecoro 21 november 2019
Verslag Gecoro 24 oktober 2019 (superadviesraad)
Verslag Gecoro 15 oktober 2019
Verslag Gecoro 3 juli 2019
Verslag Gecoro 14 mei 2019