Subsidies en ondersteuning

Aanvraag nieuw lidmaatschap

Procedure aanvraag nieuw lidmaatschap
Reglement ter erkenning van sportverenigingen

Aanvraag erkenning door het stadsbestuur.
Aanvraag erkenning door de sportraad (enkel voor verenigingen die niet erkend kunnen worden door het College van Burgemeester en Schepenen).

Subsidiereglementen en aanvraagformulieren

Stedelijk sportsubsidiereglement (gele formulieren)
Stedelijk subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding en onderlinge samenwerking (roze formulieren)
bijzonder sportsubsidiereglement (blauwe formulieren)
G-subsidiereglement (aanvraagformulier G-subsidie)

 

Elk reglement heeft zijn specifieke subsidies. Die moeten aangevraagd worden aan de hand van fiches: