Subsidies en ondersteuning

Binnenkort kan je hier alle nieuwe documenten terugvinden voor de subsidieaanvragen.

Aanvraag nieuw lidmaatschap

Procedure aanvraag nieuw lidmaatschap
Reglement ter erkenning van sportverenigingen

Aanvraag erkenning door het stadsbestuur.
Aanvraag erkenning door de sportraad (enkel voor verenigingen die niet erkend kunnen worden door het College van Burgemeester en Schepenen).

Subsidiereglementen en aanvraagformulieren

Stedelijk sportsubsidiereglement (gele formulieren)
Stedelijk subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding en onderlinge samenwerking (roze formulieren)
bijzonder sportsubsidiereglement (blauwe formulieren)
G-subsidiereglement (aanvraagformulier G-subsidie)

 

Elk reglement heeft zijn specifieke subsidies. Die moeten aangevraagd worden aan de hand van fiches:

 • witte fiche: een algemene fiche die jaarlijks moet worden ingevuld
 • gele fiche: voor verenigingen die erkend worden door de stad
 • roze fiche: een subsidie bovenop de sportsubsidie (geel), voor verenigingen die erkend worden door de stad, maar dan specifiek voor jeugdsport (0 tot 18 jaar)
 • blauwe fiches: een verzameling van 5 verschillende subsidies die toegekend worden bovenop de sportsubsidie (geel) en de impulssubsidie (roze):
  • Aanvraag subsidie voor sportverenigingen die enkel erkend worden door de sportraad
  • Aanvraag subsidie voor manifestaties
  • Aanvraag subsidie recuperatie huurgelden
  • Aanvraag subsidie recuperatie transportkosten
  • Aanvraag subsidie wielerwedstrijden