Adviesraad sport

AOP Sport

Het Advies- en Overlegplatform Sport (AOP Sport) is het adviesorgaan van de stad inzake sport. De leden van het AOP zijn voornamelijk sportverenigingen, maar ook scholen, sportdeskundigen en vrije sporters zijn welkom. Leden van het AOP kunnen zich kandidaat stellen voor de kernraad.

Statuten Advies- en Overlegplatform Sport.

Verslagen

Verslag AOP Sport 28 augustus 2021

Verslag AOP Sport 10 oktober 2020

 

De Kernraad

De kernraad bestaat uit 10 leden. Hierbij is ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht.

De kernraad komt maandelijks samen en is bevoegd voor het formuleren van adviezen inzake sport, voor de organisatie van werkgroepen en voor het beheer van de financiële middelen en werkingsmiddelen die ze ontvangen voor hun adviesopdracht.

De kernraad wordt telkens voor een periode van 6 jaar verkozen. Gemeenteraadsleden kunnen enkel als waarnemer aanwezig zijn tijdens de sportraad. Zij hebben geen stemrecht.

Samenstelling van de kernraad.

Verslagen

 

Lid worden

Ben je een sport-denker? Iedereen die interesse heeft in sport, kan zich aansluiten bij de sportraad.

Of ga je liever actief aan de slag? Wil je graag betrokken worden bij de uitwerking van bijvoorbeeld de West-Vlaamse seniorensportdag? Steek je graag een handje toe op verschillende evenementen? In het sportteam is iedereen welkom!

Lid worden