Vroegtijdige zorgplanning

De thuiszorgcoördinatoren zijn opgeleid tot referentiepersoon vroegtijdige zorgplanning. Zij geven vrijblijvend informatie en kunnen je wegwijs maken in de verschillende documenten. Ook kan er in samenspraak met de huisarts, familie, thuiszorg, ... ondersteuning geboden worden bij het invullen van de desbetreffende formulieren.