Over de welzijnsdiensten

Sociaal huis

Het sociaal huis zorgt ervoor dat iedereen makkelijk wegwijs geraakt in de (sociale) dienstverlening van de stad, de sociale dienst en andere sociale organisaties. Het sociaal huis is het aanspreekpunt en informatieloket waar je als inwoner met al je welzijnsvragen en vragen over sociale dienstverlening terecht kan. De medewerkers bekijken waar je het best terecht kan met je vraag en bieden administratieve ondersteuning.

Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is een onderdeel van het sociaal huis. Je kan er met al jouw vragen rond kinderen, jongeren, opvoeding en opgroeien terecht. Huis van het Kind werkt in een neutraal samenwerkingsverband rond drie thema’s: gezinsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting.

Alle info over Huis van het Kind

Sociale dienst

De sociale dienst (ook gekend als OCMW) verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. De sociale dienst biedt een brede waaier van diensten aan. Enkele voorbeelden van hulpverlening door de sociale dienst zijn financiële hulp, huisvesting, medische hulp, thuiszorg, tewerkstelling, ...

Zorg Izegem

Zorg Izegem is een vereniging die werd opgericht met als doel om alle openbare zorgdiensten in Izegem te bundelen in een autonome en verzelfstandigde organisatie, waar op een efficiënte wijze betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg kan worden aangeboden aan alle Izegemnaren, nu en ook in de toekomst.

Die openbare zorg situeert zich op vlak van woonzorg, dagzorg, thuiszorg en kindzorg, en wordt aangeboden in:

  • Woonzorgcentrum De Plataan
  • Centrum voor dagverzorging Dischveld
  • de assistentiewoningen Vijverhof en De Rode Poort
  • Lokaal dienstencentrum De Leest
  • Buitenschoolse kinderopvang Okido
  • Een aantal thuisdiensten zoals een maaltijddienst, een poetsdienst, …