Wilsverklaring euthanasie

Met een wilsverklaring euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie enkel mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn of haar wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

 • Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.
 • De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:
  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk);
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.
 • Euthanasie kan enkel worden uitgevoerd als de patiënt:
  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • niet meer bij bewustzijn is;
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of opvragen bij de thuiszorgcoördinatoren. Ook voor hulp bij het invullen kan je een afspraak maken met de thuiszorgcoördinatoren.

Verklaringen opgesteld na 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig. De wilsverklaring kan op elk ogenblik worden herzien of ingetrokken.