Negatieve wilsverklaring

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring kan je bepalen wat je niet meer wil ondergaan, wanneer je dit zelf niet meer kan vertellen. Dit kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing enzovoort.

De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Dat wil zeggen dat artsen verplicht zijn om hier rekening mee te houden. Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept.

Procedure

Het is belangrijk dat je deze negatieve wilsverklaring op papier zet. Onze thuiszorgcoördinatoren helpen je hier graag mee verder. Maak hiervoor een afspraak.

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van een arts. Zo kan er geen discussie ontstaan over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot een wilsverklaring euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. Je kan wel een vertegenwoordig aanduiden die voor jouw rechten opkomt, als jij dat zelf niet meer kan.