Uitleen

Via de stadsdiensten kun je diverse materialen huren, zoals audiovisueel materiaal, spelmateriaal, volksspelen en ander feestmateriaal

Met de uitleendienst ondersteunen we het sociaal - culturele leven in Izegem.

Verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad van de Stad, kunnen voor sociaal - culturele activiteiten zonder commercieel karakter en mits deze activiteiten in Izegem plaatsvinden, een beroep doen op de uitleendienst maar ook als particulier kan je hiervan gebruik maken.

Reglement en tarievenlijst

Algemeen aanvraagformulier