Pekkerspot evenementensubsidie

Om extra dynamiek te creëren in de stad, de lokale economie te stimuleren en verenigingen een extra stimulans te geven, reikt de stad subsidies uit aan beleidsondersteunende initiatieven. Organiseer je binnenkort een evenement en kan je een steuntje in de rug gebruiken? Dan kan kom je misschien wel in aanmerking voor een subsidie via de Pekkerspot.

Bedrag van de subsidies  en uitbetalingsprocedure

Er moet een eigen inbreng zijn van minimaal 2000 euro . De subsidie van de stad bedraagt 1/3e van de kosten met een maximum van 6000 euro.

Bij goedkeuring wordt een voorschot uitbetaald van 1/3e van de toegewezen subsidie. Het resterende saldo wordt, ongeacht of er winst gemaakt wordt, uitbetaald nadat de organisator(en) binnen de drie maanden volgend op de uitvoering volgende documenten hebben bezorgd:

  • een door de organisator(en) ondertekende afrekening
  • de nodige documenten tot bewijsvoering van de activiteiten
  • een evaluatie van de volledige activiteit

De subsidie aanvragen

We voorzien vier vaste indienmomenten: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Aanvragen moeten steeds op voorhand ingediend worden of uiterlijk

  • 1 maart voor projecten die lopen vanaf mei in datzelfde jaar
  • 1 juni voor projecten die lopen vanaf augustus in datzelfde jaar
  • 1 september voor projecten die lopen vanaf november in datzelfde/daaropvolgende jaar
  • 1 december voor projecten vanaf februari het daaropvolgende jaar

Wie in september of oktober 2021 nog een evenement wil organiseren, kan tot 15 augustus 2021 een aanvraag voor de subsidie indienen. 

Reglement Pekkerspot

Een subsidie via de Pekkerspot aanvragen