Seniorenraad

Advies

De stedelijke seniorenraad heeft als doel, los van elke politieke, religieuze of ideologische overtuiging, aan het college van burgemeester en schepenen adviezen uit te brengen of voorstellen te doen betreffende problemen en belangen die de Izegemse senioren aangaan.

Samenstelling

De stedelijke seniorenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende erkende Izegemse seniorenbonden, aangevuld met de schepen voor senioren, de voorzitter van het OCMW en vertegenwoordigers van de seniorenacademie en het comité seniorendag. De leden worden om de 6 jaar verkozen, bij de start van de nieuwe legislatuur van de gemeenteraad.

Verslagen

Verslag seniorenraad 11 januari 2022  
Verslag seniorenraad 14 januari 2020