RUP's Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat

Gepubliceerd op Woensdag 17 januari 2024

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat zijn definitief door de gemeenteraad vastgesteld op 15 januari 2024. Hiermee wordt ingezet op een optimalisatie van de werk- en woonomgeving op 4 locaties in de stad. 

Elk RUP bevat een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en bijhorende kaartenbundel, register van plancompensaties en procesnota. Al deze documenten van de RUP’s, de bijhorende adviezen van de Gecoro en de vaststellingsbesluiten van de gemeenteraad vind je hieronder terug.

Opgelet: momenteel loopt de schorsingsperiode voor de provincie en de Vlaamse Regering nog. Bij het zonder gevolg aflopen van deze periode wordt de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De RUP’s treden in werking 14 kalenderdagen na deze bekendmaking.