RUP's Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat

Gepubliceerd op Maandag 08 mei 2023

De stad maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) op voor het optimaliseren van de werk- en woonomgeving ter hoogte van de sites Verbist, Gentseheerweg 117, Manegemstraat 11 en Mezegemstraat 2. Op 24 april stelde de gemeenteraad het ontwerp van de RUP’s Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat voorlopig vast.

De stad organiseert een openbaar onderzoek over de ontwerpen. Iedereen kan van 8 mei tot en met 6 juli 2023 een reactie indienen. Je kan de ontwerpplannen gedurende deze periode (op afspraak) inkijken in het stadhuis of via deze website.

Inspraak

Opmerkingen kunnen online worden ingediend van 8 mei tot uiterlijk 6 juli, via onderstaande blauwe knop.

Dien een reactie in

Of overhandig je schriftelijke reactie (tegen ontvangstbewijs) in het stadhuis of verstuur de brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Korenmarkt 10, 8870 Izegem.

Documenten

Gentseheerweg:

Manegemstraat:

Mezegemstraat:

Verbist: