RUP bedrijvigheid

Gepubliceerd op Maandag 17 januari 2022

Op 29 november keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota's van vier ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) goed. Met de ruimtelijke uitvoeringsplannen wil het stadsbestuur de werk- en woonomgeving optimaliseren ter hoogte van de sites Verbist, Gentseheerweg 117, Manegemstraat 11 en Mezegemstraat 2.

Voor de gemeenteraad een beslissing neemt, kan iedereen van maandag 17 januari tot en met donderdag 17 maart de plannen inkijken en een reactie indienen. Je kan de start- en procesnota's inkijken in het stadhuis of op deze pagina.

Inspraakreacties

Inspraakreacties konden worden ingediend tot uiterlijk donderdag 17 maart 2022.

Start- en procesnota's

RUP Verbist
RUP Gentseheerweg
RUP Manegemstraat
RUP Mezegemstraat

Presentaties

Verslag participatiemoment

Lees het verslag