RUP bedrijvigheid

Gepubliceerd op Maandag 17 januari 2022

De stad maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) op voor het optimaliseren van de werk- en woonomgeving ter hoogte van de sites Verbist, Gentseheerweg 117, Manegemstraat 11 en Mezegemstraat 2. Na de inspraak- en adviesronde over de startnota's voor deze RUP's werden de scopingnota's voor deze RUP's opgesteld en op 18 juli door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Deze scopingnota's geven aan in welke richting de plannen verder evolueren. De verwachting is dat in de loop van het najaar de ontwerpversies van de RUP's in openbaar onderzoek kunnen gaan.

Documenten

Gentseheerweg:

Manegemstraat:

Mezegemstraat:

Verbist: