RUP's Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat

Gepubliceerd op Woensdag 17 januari 2024

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) Verbist, Gentseheerweg, Manegemstraat en Mezegemstraat zijn definitief door de gemeenteraad vastgesteld op 15 januari 2024. Hiermee wordt ingezet op een optimalisatie van de werk- en woonomgeving op 4 locaties in de stad. De definitieve vaststelling werd op 14 maart 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De RUP’s traden in werking op 28 maart 2024.

Elk RUP bevat een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en bijhorende kaartenbundel, register van plancompensaties en procesnota. Al deze documenten van de RUP’s, de bijhorende adviezen van de GECORO, de vaststellingsbesluiten van de gemeenteraad en de publicatie in het Belgisch Staatsblad vind je hieronder terug.

Wat is een RUP? 

Documenten

Gentseheerweg:

Er werd een verzoek tot vernietiging van het RUP Gentseheerweg ingediend bij de Raad van State. Met deze procedure wordt het RUP niet geschorst. De voorschriften van RUP Gentseheerweg blijven voor de vergunningverlenende overheden gelden zolang er geen definitieve uitspraak over het verzoek tot vernietiging is. Het toekennen van vergunningen op basis van de voorschriften van het nieuwe RUP en het uitvoeren van de vergunde handelingen is daardoor mogelijk. We wijzen er wel op dat deze vergunningen hun rechtsgrond kunnen verliezen in het geval het RUP Gentseheerweg door de Raad van State vernietigd zou worden. Het college van burgemeester en schepenen zet de nodige stappen om het definitief vastgestelde RUP voor de Raad van State te verdedigen. Aarzel niet de dienst omgeving te contacteren, mocht je hierover vragen hebben.

Manegemstraat:

Mezegemstraat:

Verbist: