Regenboogbeleid

Lumi
Anonieme opvang- en infolijn voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Je kan er informatie vragen of je verhaal doen. Je kan hen bellen, chatten of mailen.

Cavaria
 
De belangenverdediger van LGBTI+-personen en koepel van LGBTI+-organisaties in Vlaanderen.

KLIQ
KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij hen terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het LGBTI+-thema.

ZIZO

Het online LGBTI+-magazine van çavaria. ZIZO brengt artikels over holebi's, queers, trans en intersekse personen.

Vlaamse Ombudsdienst
Contacteer de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst voor advies en begeleiding bij discriminatie.

Geslachtsverandering
Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om uw geslachtsregistratie te wijzigen. Die aanpassing wordt vastgelegd in een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

Naamswijziging
Jouw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jouw, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren. Een voornaam kan je laten wijzigen bij de dienst burgerzaken van jouw gemeente. Wil je jouw familienaam veranderen, dan moet je een gemotiveerde aanvraag doen bij de FOD Justitie.

Heb je nog vragen over dit thema? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst integratie via sociaalhuis@izegem.be of 051 337 280.