Regenboogbeleid

We streven naar een samenleving waarin iedereen kan participeren. Daarom ondertekende het stadsbestuur in 2022 een regenboogverklaring. De regenboogverklaring is een structurele manier om gelijke kansen van holebi’s, transgender- en intersekse personen te stimuleren. Zo kunnen we een stad creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht gender of geaardheid.

Bepaalde cijfers duiden de nood aan dergelijk regenboogbeleid:

 • 2 op 3 mensen die zich identificeren binnen het LGBTQIA+ spectrum durven niet hand in hand over straat te lopen.
 • 1 op 3 vermijdt bepaalde plaatsen zoals het openbaar vervoer, uit angst om bedreigd te worden.
 • Meer dan 60 procent durft zichzelf niet te zijn in openbare ruimtes.
 • In 70 landen is een relatie met iemand van hetzelfde geslacht strafbaar (in 10 landen strafbaar met doodstraf).
 • Minder dan 1/3 komt uit de kast op de werkvloer.
 • Meer dan 60 % van de transpersonen voelt zich gediscrimineerd op het werk omwille van hun trans-identiteit.
 • 1 op 4 LGBTQIA+ personen deden al een poging tot zelfdoding.
 • 1 op 4 LGBTQIA+ personen krijgt te maken met fysiek geweld.
 • ...

Lees de regenboogverklaring

Beeldvorming en communicatie

Het stadsbestuur wil inzetten op beeldvorming die de diversiteit van de stad weerspiegelt. We willen beelden en boodschappen gebruiken die realistisch en representatief zijn, ook voor de LGBTQIA+ gemeenschap in de stad.

 • We spreken inwoners op een neutrale manier aan in onze briefwisseling, via mail, op de website, ...
 • Onze vacatures zijn genderneutraal.
 • We blijven aandachtig voor een diverse en inclusieve beeldvorming in onze communicatie.
 • We maken het regenboogbeleid zichtbaar in onze stad, bv. door een regenboogzebrapad aan te leggen.
 • Leerkrachten en onthaalouders kunnen in de bibliotheek regenboogkoffers voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs uitlenen.
 • Niet tevreden over je voornaam? Je kan je voornaam laten wijzigen bij de dienst burgerzaken. Wil je jouw familienaam veranderen, dan moet je een gemotiveerde aanvraag doen bij de FOD Justitie.
 • ...

Nuttige links

Lumi
Anonieme opvang- en infolijn voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Je kan er informatie vragen of je verhaal doen. Je kan hen bellen, chatten of mailen.
Cavaria 
Cavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTQIA+ personen.
KLIQ
KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij hen terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond diversiteit.
ZIZO
Het online LGBTQIA+ magazine van çavaria. ZIZO brengt artikels over holebi's, queers, trans en intersekse personen. Je kan een digitale versie van het magazine raadplegen in de bibliotheek.

Vlaams mensenrechteninstituut
Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) ijvert voor gelijke kansen voor alle burgers en maakt beleidsmakers en de bevolking meer vertrouwd met de mensenrechten. Wanneer je als burger meent gediscrimineerd te zijn, kan je eventueel een beroep doen op bemiddeling en oordeelvorming van de geschillenkamer.

Heb je nog vragen over dit thema? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst integratie via sociaalhuis@izegem.be of 051 337 280.