Milieuraad

Advies

 • De Minaraad werkt ter bevordering van de milieubescherming, het natuurbehoud en de duurzame ontwikkeling.
 • De Minaraad kan dit doen door het aanmoedigen, coördineren en eventueel zelf organiseren van activiteiten. Hierdoor wordt de bevolking gesensibiliseerd.
 • De Minaraad heeft tot taak advies uit te brengen aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dit advies betreft problemen en voorstellen over milieubescherming, natuurbehoud, duurzame ontwikkeling en opmaak, uitvoering en opvolging van gemeentelijke groenplannen.

Samenstelling

De Minaraad telt een 20-tal leden. Milieu-en landbouworganisaties, vertegenwoordigers van de vakbeweging,  individuen en experten, maar ook afgevaardigden van de verschillende politieke partijen en afgevaardigden van andere adviesraden.

Een niet-limitatief overzicht:

 • ABVV West-Vlaanderen
 • ACV
 • Boomteeltkring Dorothea
 • VELT
 • Bebloemingscomité Kachtem
 • De Kasteelbie
 • Natuurpunt CVN
 • Vaste Plantenvereniging (VVPV)
 • Natuurpunt De Buizerd
 • Repaircafé
 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Bedrijfsgilde Boerenbond

Verslagen

Verslag Milieuraad 7 juni 2021
Verslag Milieuraad 22 maart 2021
Verslag Milieuraad 29 september 2020
Verslag Milieuraad 28 mei 2020
Verslag Milieuraad 6 februari 2020
Verslag Milieuraad 11 juni 2019
Verslag Milieuraad 11 februari 2019

 

Activiteiten

Dag van de natuur

Staat veelal in het teken van een aan te planten zone.

Zwerfvuilactie

Jaarlijkse opruimactie halfweg maart. Dit telkens in een ander deelgebied.

Deelnemende verenigingen kunnen rekenen op een vergoeding, afhankelijk van het aantal personen waarmee de vereniging deelneemt. Vanaf 10 personen krijgt je vereniging een vergoeding van 100 euro. Per 10 personen extra komt er 50 euro bij.

Kippenproject

Elk jaar organiseert stad Izegem het kippenproject. Dit met één doel: Het keukenafval van gezinnen door de kippen laten verwerken. 50 gezinnen kunnen inschrijven. 3 kippen voor 12 euro! De inschrijving en betaling gebeurt online via de website van Stad Izegem.

Wedstrijd composteerbare tuinafvalzakken

Stad Izegem is één van de weinige gemeenten die investeert in papieren composteerbare tuinafvalzakken.

Via deze zakken kan de Izegemse burger zijn tuinafval kwijt aan de deur, want deze zakken worden tweewekelijks opgehaald in de periode april-oktober.

Telkens in het voorjaar loopt een actie waarbij je een lotje krijg per aangekochte zak. Er zijn daarmee fantastische prijzen te winnen. De zak kost slechts 0.60 euro en wordt verkocht in een tiental verkooppunten.

Mooimakers

Zwerfvuilvrijwilliger

Kom op voor een mooie buurt!

Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Veeg je straat. Onderhoud je favoriete plaats. Word een Mooimaker en claim je propere plek. Overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen, want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.

Voor opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje en vuilniszakken) en de afspraken rond de ophaling van het verzamelde zwerfvuil kan je terecht bij de dienst VES. 

Actiekaart

Operatie Proper

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met als doel om een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken.

Hoe? Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning! 

Meer info