Knal- en vuurwerk

Voor het afsteken van vuurwerk is de toestemming van de burgemeester nodig. Enkel tijdens de nacht van 31 december op 1 januari (tussen 23 uur en 2 uur) mag er zonder machtiging of kennisgeving feestvuurwerk afgestoken worden.

In het gecoördineerd politiereglement Roeselare, Izegem, Hooglede is, i.f.v. de afwijking die de gemeente kan toestaan, zoals bepaald in het decreet van de Vlaamse regering van 26 april 2019 (Reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen met publicatie in BS op 17/05/2019) volgende bepaling opgenomen:

‘Art. 2.11.12

§2 Een voorafgaande schriftelijke toelating van de lokale overheid is verplicht voor vuurwerk, behalve tijdens de nacht van 31 december op 1 januari (tussen 23 u en 2u), voor het afsteken van feestvuurwerk door en besteld voor particulieren. Bij het afsteken van vuurwerk dienen de gebruiksaanwijzingen op de verpakking van het vuurwerk staan gevolgd te worden. Enkel wettig en veilig vuurwerk mag afgestoken worden, waarop de verplichte kwaliteits-en veiligheidsmarkeringen staan. De nodige veiligheidsmaatregelen dienen genomen om eventuele schade en ongelukken te voorkomen en het afsteken van vuurwerk mag geen gevaar opleveren voor zichzelf, de omstaanders, dieren, de omgeving en andere personen.’

 

Aanvraagformulier evenementen