Jeugdraad

Advies

De jeugdraad van Izegem wil jongeren de kans geven om hun stempel te drukken op het Izegems bestuur. We bieden bijzondere kansen voor verrijking en leiderschaps-ontwikkeling aan de jeugd in Izegem en deelgemeenten. We zien de ware kracht van onze jeugd en het is onze missie om van hen geboren leiders te maken die er klaar voor zijn om de Izegemse jeugd in de verf te zetten. Het is onze bedoeling om jongeren bij elkaar te brengen zodat ze samen het verschil kunnen maken.

 

Adviseren, organiseren, jeugdbeleid opvolgen, participatie en inspraak, netwerken en informeren

Jeugdraad Izegem is meer dan alleen een jongerenorganisatie - het is een manier van denken. Bij jeugdraad Izegem streven we ernaar om jongeren te stimuleren en te motiveren om verandering te weeg te brengen in Izegem. We helpen onze jongeren om toekomstige leiders te worden zodat zich laten horen en zien. De 5 doelstellingen van de Izegemse Jeugdraad lijsten we hier op. We proberen voortduren om deze pijlers te bereiken met onze jeugd. Bekijk een aantal van onze evenementen en kom meer te weten over alles wat we bieden.

Adviseren

Het college van burgemeester en schepenen van Izegem moet aantonen dat ze advies vragen aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid. De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren. Er is in oktober een samenkomst geweest van alle raden in Izegem waaronder de jeugdraad om hun advies te vragen over het komende legislatuur. Ook hebben we inspraak in het nieuwe evenementenhal die eraan komt.

Inspraak en participatie

Elke gemeente en stad moet een jeugdraad oprichten om inspraak en betrokkenheid te verzekeren van kinderen en jongeren aan het gemeentelijk beleid. Dit is ook zo in Izegem. De jeugdraad kan zelf ook participatie organiseren zoals een infomoment organiseren om na te denken over het nieuwe evenementenhal. Jeugdbeleid opvolgen: De jeugdraad van Izegem is/moet minstens betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het meerjarenplan van de gemeente.

Organiseren

Om de spreekbuis te kunnen zijn van alle kinderen en jongeren moet je je als jeugdraad op de kaart zetten. Hoe je dit doet als jeugdraad, kan je kiezen en is niet decretaal verankerd. Het is een kans in Izegem om participatie te realiseren, jeugdbeleid op de kaart te zetten en als een manier om aan het imago van je jeugdraad te werken. Wij werken met een dagelijks bestuur die een voorzitter heeft.

Informeren en netwerken

De jeugdraad is het ideale forum om informatie te verspreiden, uit te wisselen en een netwerk op te bouwen. Dit is vooral een taak gericht naar de interne werking. In Izegem komen we een aantal keer per jaar samen met verschillende verenigingen die de jeugd vertegenwoordigt. Dit is dan de jeugdraadbijeenkomsten. Deze gaan meestal door op een zondagochtend.

Samenstelling

Fien Lauwers: voorzitter, communicatie en sociale media
Senne Dewitte: voorzitter, verkiezingen, subsidies
Louise Moortgat: evenementen, fun-werking, ledenwerving, adviezen
Dries Desmet: communicatie en sociale media, financiën
Renée Gevaert: evenementen, fun-werking, ledenwerving, communicatie en sociale media
Robin Deblauwe: financiën, adviezen
Lore Vancoppenolle: adviezen, subsidies
Mirande Demeyere: verkiezingen

Verslagen

Verslag Jeugdraad 28 januari 2023
Verslag Jeugdraad 21 november 2023
Verslag Jeugdraad 23 oktober 2023
Verslag Jeugdraad 23 april 2023
Verlag Jeugdraad 19 februari 2023
Verslag Jeugdraad 27 november 2022
Verslag Jeugdraad 25 september 2022
Verslag Jeugdraad 5 december 2021
Verslag Jeugdraad 29 december 2020
Verslag Jeugdraad 11 oktober 2020
Verslag Jeugdraad 16 februari 2020
Verslag Jeugdraad 1 december 2019
Verslag Jeugdraad 20 oktober 2019

 

Activiteiten

 

Contact

Email: jeugdraad.izegem@gmail.com

Facebook

Instagram