Info voor kinderopvanginitiatieven

Ook als kinderopvanginitiatief kan je bij het sociaal huis terecht. We helpen je een account opstarten op de Kinderopvangwijzer, geven overheidsinformatie door, bekijken of we gepaste opleidingen kunnen organiseren, …

Om dit in goede banen te leiden komen we vier keer per jaar samen met de raad van bestuur en twee keer per jaar met de algemene vergadering van het lokaal overlegplatform kinderopvang (LOK). Alle leden van de Kinderopvangwijzer krijgen hiervoor een uitnodiging. Zo kan je dankzij het LOK ook subsidies aanvragen als je een nieuwe kinderopvang bent en/of extra vergunde plaatsen creëert.

Ondersteuning

Ondersteuning aanvragen

Subsidiereglement kinderopvang
(Goedkeuring gemeenteraad: 31/05/2021, bekendmaking: 10/06/2021, inwerkingtreding: 01/01/2018)

Kinderopvangwijzer

De Kinderopvangwijzer geeft een overzicht van de kinderopvanginitiatieven in Izegem. Ouders kunnen gericht zoeken op de soort opvang, leeftijd van het kind, het aantal vrije plaatsen, ...

Het sociaal huis helpt je om een account op de Kinderopvangwijzer op te starten. Als je jouw kinderopvanginitiatief op de Kinderopvangwijzer wil plaatsen, moet je een attest van Kind & Gezin dat aangeeft dat je een erkend opvanginitiatief bent, kunnen voorleggen.

Registreren op de Kinderopvangwijzer

Handleiding Kinderopvangwijzer