Geluidsvergunning

Geluid is een heel subjectief gegeven. Wat voor de ene persoon als hinderlijk wordt beschouwd, hoeft niet zo ervaren te worden door een andere persoon. Beperk daarom in de mate van het mogelijke geluidshinder:

  • snijd de lage frequenties ( minder dan 80 hertz) weg met een equalizer
  • zorg voor een goede ruimtelijke verdeling van de luidsprekers: meer boxen met minder vermogen verspreid over de ruimte
  • Bevestig geen boxen in hoeken of tegen de scheidingswand van aanpalende gebouwen
  • plaats stewards aan de in- en uitgang van het evenement om de hinder voor de buren te controleren.
  • Maak ook duidelijke afspraken met je medewerkers, artiesten, geluidsmannen...

Als je activiteit gevolgen heeft voor de omgeving betreffende geluid, raden we je sterk aan om contact te nemen met de milieudienst.Voor grote evenementen, wijkfeesten en ook voor hart-voor-je-buurt-activiteiten die dan weer vooral 's avonds of 's nachts plaatsvinden, kan het college van burgemeester en schepenen een uitzondering toestaan. Voor deze aanvraag kun je ook terecht bij de milieudienst.

Aanvragen