Brandpreventie

Brandgevaar

Binnenactiviteiten

Indien je een evenement organiseert in een gebouw dat bij gelegenheid gebruikt wordt, dien je contact op te nemen met de plaatselijke brandweer. Als je de zaal op een bijzondere manier inricht, neem je ook contact op met de brandweer die je kan zeggen wat al of niet toegelaten is.Het vrijhouden van de nooduitgangen is van essentieel belang.  Je zal iemand moeten  belasten met het bewaken van de nooduitgang.  Het afsluiten ervan is immers immoreel en strikt verboden.  Bij incidenten kan het ernstige gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.

Buitenactiviteiten

Hierbij gaat het vooral om kampvuren, vuurwerken, kerstboomverbrandingen, Sint–Maartensvuren en dergelijke meer.  In Izegem dien je daarvoor de richtlijnen te respecteren die opgenomen zijn het gecoördineerd politiereglement.  Je dient in elk geval volgende regels te volgen:

  • Doe het niet bij winderig weer.
  • Het vuur mag niet hoger worden dan 1 meter tot 1,5 meter.
  • Voorzie voldoende blusmiddelen.
  • Verbrand geen afval, alleen zuiver en vast hout gebruiken.
  • Gebruik geen licht ontvlambare producten.
  • Doof het vuur na afloop volledig, controleer de omgeving op vliegvuur, dek de plaats af met aarde en laat het terrein ordelijk achter.