Zorgoverleg

Een overleg organiseren rond een thuiszorgsituatie vraagt heel wat voorbereidend en administratief werk. Daarom biedt de thuiszorgcoördinator administratieve ondersteuning bij het organiseren van een overleg. Dit kan op vraag zijn van de zorgbehoevende, familie, de huisarts, de thuisverpleegkundige, gezinszorg, het ziekenhuis …

De betrokken zorgverleners, familie en zorgbehoevende worden gecontacteerd en via het samen overleggen wordt er gezocht naar de beste oplossing. Ook worden er afspraken gemaakt om de thuissituatie te optimaliseren. Er wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de noden van de zorgbehoevende. Na het overleg wordt een verslag opgemaakt en doorgestuurd naar de deelnemers van het overleg. 

In een aantal gevallen zorgt de thuiszorgcoördinator ervoor dat hulpverleners hiervoor een vergoeding krijgen (https://www.zorg-en-gezondheid.be/multidisciplinair-overleg-vanaf-1-mei-2020-een-nieuw-vergoedingssysteem).

Na het overleg kan indien nodig of gewenst de thuissituatie verder opgevolgd worden via de thuiszorgcoördinator.