Zorgoverleg

Bij een complexe thuiszorgsituatie waarbij verschillende hulpverleners nodig zijn, kan de situatie onoverzichtelijk en onduidelijk worden. Wie doet wat en wanneer? Wordt alle nodige hulp geboden? Coördinatie is hierbij erg belangrijk. In dat geval kan je een zorgoverleg aanvragen.

Zo'n zorgoverleg vraagt heel wat voorbereidend en administratief werk. Daarom biedt de thuiszorgcoördinator hierbij administratieve ondersteuning. Een zorgoverleg kan zowel aangevraagd worden door de zorgbehoevende, familie, huisarts, thuisverpleegkundige, gezinszorg, het ziekenhuis, ...

De betrokken zorgverleners, familie en zorgbehoevende worden gecontacteerd en via het overleg zoeken we naar de beste oplossing. We maken ook afspraken om de thuissituatie te optimaliseren. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de noden van de zorgbehoevende. Na het overleg wordt een verslag opgemaakt en doorgestuurd naar de deelnemers van het overleg.

In een aantal gevallen zorgt de thuiszorgcoördinator ervoor dat hulpverleners hiervoor een vergoeding krijgen.

Na het overleg kan indien nodig of gewenst de thuissituatie verder opgevolgd worden via de thuiszorgcoördinator.