Woonzorgcentrum

Voor inschrijvingen op de wachtlijst van een woonzorgcentrum of een aanvraag kortverblijf kan je steeds terecht bij de thuiszorgcoördinatoren.

Naast het emotionele aspect zorgt een opname in een woonzorgcentrum vaak ook voor financiële vragen. De thuiszorgcoördinatoren zijn op de hoogte van de mogelijke tegemoetkomingen (bv. zorgbudget) en kunnen deze voor je aanvragen.

Als de inkomsten ontoereikend zijn, wordt een financieel onderzoek gevoerd om het recht op een eventuele tussenkomst via het OCMW na te gaan.