Vrijetijdspas

De vrijetijdspas (alsook de vrijetijdscheque) is een vorm van financiële tussenkomst. De vrijetijdspas geeft je recht op een korting van 50% voor je deelname aan culturele en/of sportieve manifestaties, en activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Izegem. Dit kan alleen als de organiserende vereniging het systeem van de vrijetijdspas aanvaard heeft.

Om in aanmerking te komen voor de vrijetijdspas moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je moet inwoner zijn van Izegem.
  • Je mag slechts over een beperkt belastbaar gezinsinkomen beschikken, namelijk niet meer dan € 19.566,25 + € 3.622,24 per persoon ten laste. Daarnaast mag je ook niet meer dan één woning hebben met een niet–geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) dat niet hoger ligt dan € 750 én je moet in die woning wonen.
  • Ook personen met een hoge schuldenlast, die hierdoor een beperkt inkomen hebben en in budgetbegeleiding zijn bij het OCMW of het CAW, komen in aanmerking. Eveneens geldt hier de regel dat je niet meer dan één huis mag bezitten met een niet-geïndexeerd KI dat niet hoger ligt dan € 750 én je daar moet wonen.
  • Als laatste kunnen personen doorverwezen worden door het OCMW, het CAW of het sociaal huis. Dit is een uitzondering die na overleg van de drie partners slechts één keer kan worden toegepast.

Aanvragen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een vrijetijdspas? Maak een afspraak met het sociaal huis. Wie in begeleiding is bij de sociale dienst, neemt best contact op met de sociale dienst.

Neem volgende documenten mee naar je afspraak:

  • een recente pasfoto,
  • het laatste attest van je personenbelasting,
  • het bewijs van je kadastraal inkomen (ingeval van woning in eigendom).

Deze attesten bewijzen hoe hoog je inkomen is en welke eigendommen (onroerende bezittingen) je hebt.

Het is mogelijk dat men nog een extra onderzoek moet uitvoeren, waardoor de vrijetijdspas niet onmiddellijk kan worden meegegeven. Er zal dan afgesproken worden wanneer de vrijetijdspas kan opgehaald worden.

De vrijetijdspas kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd en vervalt jaarlijks op 31 januari.

Maak een afspraak