Vrijetijdscheque

Om te bepalen of iemand al dan niet recht heeft op vrijetijdcheques wordt bij iedere aanvraag een beperkt financieel onderzoek gevoerd.  Dit onderzoek heeft betrekking op je inkomsten en op bepaalde categorieën van je uitgaven zoals huishuur en onkosten voor nutsvoorzieningen.

 De vrijetijdcheques zijn voorbehouden voor personen of gezinnen die niet meer dan € 5.000 spaargeld bezitten en die maximaal 1 woning bezitten met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen dat niet hoger is dan € 750. De aanvrager dient de woning ook zelf te bewonen.

Vrijetijdscheques kunnen gebruikt worden voor:

 • het lidgeld of sportkledij van een sportclub (en evt. nodige materialen);
 • het lidgeld of uniform van een jeugdbeweging (en evt. nodige materialen);
 • het lidgeld van een culturele of sociale vereniging (en evt. nodige materialen);
 • geld voor speelpleinwerking en babbelkampen (en evt. nodige materialen);
 • geld voor een taal- , sport- of vakantiekamp;
 • buitengewone schoolkosten: uitstappen, bos- en sneeuwklassen, buitenschoolse activiteiten;
 • naschoolse activiteiten;
 • cursusgeld;
 • activiteiten dienstencentrum De Leest;
 • eendags- of meerdaagse uitstappen in verenigingsverband.

Vrijetijdscheques kunnen nooit  gebruikt worden:

 • voor reguliere schoolkosten;
 • lidmaatschap politieke partijen, beroepsorganisaties of religieuze genootschappen;
 • om inkomgelden te betalen;
 • voor geld voor een maaltijd of versnapering ten voordele van de vereniging.