Verwarmingstoelage

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die het financieel moeilijk hebben. Dit heet een verwarmingstoelage (of vroeger: stookoliepremie).

Voor welk soort brandstof?

Je kan een tegemoetkoming voor deze brandstoffen

  • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
  • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans)
  • bulkpropaangas (petroliumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank)

Het moet gaan om het type brandstof dat gebruikt wordt om de woning hoofdzakelijk te verwarmen. Het Fonds komt dus niet tussen voor elektrische verwarming, aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaan- en butaangas in gasflessen, pellets, hout, steenkool, ...

Wie heeft er recht op?

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 19.566,25 euro (verhoogd met 3.622,24 euro per persoon ten laste).
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 19.566,25 euro (verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste).
  • Categorie 3: personen die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Aanvragen

Maak een afspraak
Breng volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart
  • de leveringsfactuur of –bon (of een kopie ervan)
  • een klevertje van het ziekenfonds
  • je meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting

Hou er rekening mee dat je aanvraag binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof in het sociaal huis moet binnen zijn.

Meer info over de stookoliepremie - verwarmingstoelage