Verkavelen van gronden

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.. De aanvraag gebeurt via het omgevingsloket Vlaanderen.

De kostprijs van de verkaveling is afhankelijk van het aantal kavels.

Omgevingsloket Vlaanderen

 

Verkavelingsplan

Een verkavelingsplan is een gedetailleerd plan van de verdeling van een grond in afzonderlijke percelen, bestemd voor de oprichting van woningen en/of industriële gebouwen.

In het verkavelingsplan vind je onder meer:

  • gedetailleerd de afmetingen van iedere kavel
  • de bestemming en inplanting van de gebouwen
  • de afmetingen en materialen van de gebouwen

De stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling bepalen de identiteit van de verkaveling.

Wil je meer informatie over bouwen?

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je graag de bestemming van een pand wijzigen? Wil je werken uitvoeren aan de voorgevel of een verharding aanleggen?,….

Voor alle info over functiewijzigingen, stedenbouwkundige handelingen, terreinaanlegwerken, vegetatiewijzigingen, …kan je terecht op ons mailadres. Uiteraard kan je hiervoor ook steeds afspraak maken bij onze dienst omgeving.

Maak een afspraak

Wil je een omgevingsvergunningsaanvraag indienen?

Indien de medewerking van een architect niet verplicht is voor de opmaak van je omgevingsvergunningsaanvraag, dan heb je de keuze om deze ofwel op papier in te dienen ofwel digitaal in te dienen via het omgevingsloket. Welke documenten je nodig hebt om je aanvraag in te dienen, kan je eenvoudig opvragen via mail. Dit is namelijk van het soort werken dat je wenst uit te voeren. Wanneer je alle documenten hebt verzameld en je wil graag jouw aanvraag nog op papier indienen, dan kan je hiervoor een afspraak maken bij de dienst omgeving.

Maak een afspraak

Heb je een andere vraag voor omgeving?

Vragen over omgeving zijn heel omvangrijk. Heb je een vraag waarvan je denkt dat deze voor de dienst omgeving bestemd is, maar twijfel je? Dan volstaat het eenvoudig om ons te mailen of te bellen. We helpen je graag verder en zorgen indien nodig voor een afspraak met onze dienst.

Maak een afspraak