Subsidies ontwikkelingssamenwerking

De stad voorziet subsidies voor 4de-pijlerinitiatieven. Aanvragen dienen te worden ingediend vóór 15 september van het lopende jaar. Zij handelen over de periode van 1 september van het vorige jaar tot en met 31 augustus van het lopende jaar.

Werkingssubsidie leden Noord-Zuidraad

Deze subsidie dient ter financiële ondersteuning van de Izegemse Noord-Zuidverenigingen en voor het opzetten van sensibiliserende acties rond de Noord-Zuidproblematiek in Izegem.

Aanvragen

Projectsubsidie leden Noord-Zuidraad

Leden van de Noord-Zuidraad kunnen maximaal één projectaanvraag indienen per jaar. Deze projectsubsidie wordt evenredig verdeeld onder de leden die voldoen aan de criteria.

Aanvragen

Projectsubsidie niet-leden Noord-Zuidraad

Izegemse niet-leden kunnen maximaal één projectaanvraag per jaar indienen. Deze projectsubsidie wordt evenredig verdeeld over de Izegemse niet-leden die voldoen aan de criteria en kan maximaal 200 EUR per aanvraag bedragen.

Aanvragen