Archief

Korenmarkt 10
8870 Izegem
België

Archief

Het stadsarchief bewaart naast de archieven van de stad en de sociale dienst ook de archieven van de gemeenten Kachtem en Emelgem. De archieven raadplegen kan enkel op afspraak. Maak een afspraak via archief@izegem.be.

Opzoekingen die gebeuren door de burger-opzoeker zelf, zijn gratis. Als de opzoeking gebeurt door een medewerker van het archiefteam wordt 33 euro aangerekend.

Digitale leeszaal

Archiefreglement

Wens je als vrijwilliger in het archief aan de slag te gaan? Neem dan contact op met ons op via archief@izegem.be.

Collectie

Onderzoek

Genealogie

Ben je op zoek naar jouw voorouders uit Izegem? Het archief bewaart enkele bronnen die je kunnen helpen bij je zoektocht. Maak een afspraak en onze archiefmedewerkers helpen je graag verder. Je kunt de bronnen kosteloos zelf inkijken. Voert de archiefmedewerker de opzoekingen uit, dan is hieraan een kostprijs verbonden.

Neem zeker eens een kijkje in de digitale leeszaal

Akten van de burgerlijke stand

De akten van de burgerlijke stand zijn raadpleegbaar van Izegem vanaf 1796, Kachtem vanaf 1798 en Emelgem vanaf 1797. Overlijdensaktes zijn na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar.

Bekijk je de bronnen liever digitaal. Via Vrijwilligersrab kan je fulltext zoeken in de akten uit West-Vlaanderen tot en met 1918. De registers ouder dan 100 jaar kan je ook bekijken op FamilySearch nadat je je als gebruiker hebt aangemeld. Ten slotte kun je ook bij het Rijksarchief  terecht. Hier vind je parochieregisters (voor 1796) en registers van de burgerlijke stand (na 1796) terug.

Bevolkingsregister

De bevolkingsregisters zijn raadpleegbaar van Izegem vanaf 1826, kachtem vanaf 1875 en Emelgem vanaf 1867. Bevolkingsregisters zijn openbaar na 120 jaar.

Niet-openbare akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Wens je een uittreksel of afschrift uit niet-openbare akten en bevolkingsregisters? Dat kan enkel mits toestemming van de personen waarop de akte of het bevolkingsregister betrekking heeft.

Indien de persoon overleden is of niet wilsbekwaam kan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, of bij gebreke hiervan, zijn wettelijke vertegenwoordiger, of bij gebreke hiervan, ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad deze toestemming geven. Indien de persoon die de toestemming moet geven minderjarig is, wordt deze gegeven door diens wettelijke vertegenwoordiger. Indien de aanvrager de contactgegevens niet kent van de personen die hun toestemming moeten geven, kan hij bij de aanvraag een communicatie aan deze personen toevoegen die de ambtenaar van de burgerlijke stand doorstuurt in zoverre deze een gekend adres in België hebben. De bestemmeling kan vervolgens al dan niet ingaan op het verzoek van de aanvrager.

Dien je aanvraag in per mail via archief@izegem.be.

Bouwplannen

Het archief bewaart de bouwdossiers van Izegem, Kachtem en Emelgem vanaf 1928. Ben je benieuwd naar de geschiedenis van je huis of wil je verbouwen? Neem contact op via archief@izegem.be. Voor recente bouwplannen kan je terecht bij de dienst omgeving.

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed geeft een overzicht van waardevol bouwhistorisch erfgoed in Vlaanderen. Opname in de inventaris betekent niet dat een gebouw beschermd is. De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is vastgesteld. Dit betekent dat er een aantal rechtsgevolgen van kracht zijn voor de opgenomen gebouwen. Ga op zoek naar bouwkundige relicten, landschappen, personen of plaatsen en ontdek welke woningen zijn opgenomen in de inventaris.

Regionale geschiedenis

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Izegem? De archiefmedewerkers helpen je graag verder! Neem contact met ons op via archief@izegem.be.

Daarnaast kun je ook terecht bij de lokale heemkring: Heemkundige Kring Ten Mandere.