Openbare werken

Signalisatievergunning

Moet je werken uitvoeren waardoor het verkeer sterk gehinderd wordt, dan moet je hiervoor een signalisatievergunning aanvragen via onderstaande link.

Voeg bij deze aanvraag een duidelijk plan met daarop aangeduid:

  • Een duidelijke vermelding van straatnamen, huisnummers, aanwezige obstakels,...
  • De zone waar effectief werken uitgevoerd worden
  • De te plaatsen verkeersborden
  • Indien de verkeershinder een wegomlegging noodzakelijk maakt, dient u een voorstel van wegomlegging bij te voegen.

De aannemer of aanvrager verwittigt ook tijdig de buurt over de hinder die veroorzaakt wordt.

 

Hou er rekening mee dat de aanvraag minstens 4 werkdagen op voorhand moet gebeuren.

Signalisatievergunning aanvragen

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met de dienst openbare werken via signalisatievergunning@izegem.be