Strooiplan

Als het sneeuwt en ijzelt, maakt de stad de wegen opnieuw berijdbaar. Omdat het praktisch niet haalbaar is om alle wegen te strooien, werd een strooiplan opgemaakt.

In woonwijken is er voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer. Het effect van het strooien is hierdoor eerder beperkt. We zorgen er wel steeds voor dat alle weggebruikers op 500 meter van hun woning een gestrooide weg kunnen bereiken. De verzamelwegen van een wijk zijn dus wel mee opgenomen in het strooiplan.
 

Voetpaden

Voetpaden voor je deur moet je als inwoner zelf vrijmaken. Dat is bovendien opgenomen in het politiereglement. Hieronder vind je enkele tips voor als je aan het strooien gaat:

  • Ruim de sneeuw voor je strooit.  Ruimen doe je met een sneeuwschop of een harde borstel.
  • Verplaats het probleem niet naar de rijweg of het fietspad. Maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes.
  • Zout heeft pas effect wanneer het ingelopen is. Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan invriezen.
  • Giet bij vriesweer nooit water op de stoep.
  • Wees solidair met je buren als zij zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen.
  • Ben je zelf niet in de mogelijkheid om je voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken? Dan kan je steeds de sneeuwtelefoon bellen: 051/33.72.80. De mensen van het sociaal huis noteren je aanvraag en een medewerker van de VDAB komt vervolgens ter plaatse om het voetpad sneeuwvrij te maken.

Sneeuwtelefoon

Legende strooiplan

Rood: gestrooide weg
Geel: gestrooide fietsdoorsteken
Blauw: gestrooide weg met aanliggend gestrooid fietspad
Groen: gestrooid vrijliggend fietspad

strooiplan