Strooiplan

Als het sneeuwt en ijzelt, maakt de stad de wegen opnieuw berijdbaar, zodat we veilig de weg op kunnen. In woonwijken wordt meestal niet gestrooid, omdat daar voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer is. Het effect van strooien is daardoor eerder beperkt. We zorgen er wel steeds voor dat alle weggebruikers op 500 meter van hun woning een gestrooide weg kunnen bereiken. De verzamelwegen van een wijk zijn bijgevolg wel opgenomen in het strooiplan.

Op nieuwe wegen wordt niet gestrooid

Op nieuwe wegen wordt doorgaans één winter niet gestrooid, omdat dooizout heel schadelijk is voor nieuw cementbeton. Zo wordt bijvoorbeeld het pas heraangelegde fiets- en wandelpad op centrumbrug (over het spoor) deze winter nog niet gestrooid.  Mochten we daar wel strooien, riskeren we er heel snel putten en scheuren te krijgen.

Voetpaden

Voetpaden voor je deur moet je als inwoner zelf vrijmaken. Dat is bovendien opgenomen in het politiereglement. Hieronder vind je enkele tips voor als je aan het strooien gaat:

  • Ruim de sneeuw voor je strooit.  Ruimen doe je met een sneeuwschop of een harde borstel.
  • Verplaats het probleem niet naar de rijweg of het fietspad. Maak hoopjes sneeuw op de boordsteen van de stoep en niet bovenop de rioolputjes.
  • Zout heeft pas effect wanneer het ingelopen is. Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan invriezen.
  • Giet bij vriesweer nooit water op de stoep.
  • Wees solidair met je buren als zij zelf niet in staat zijn om sneeuw te ruimen.
  • Ben je zelf niet in de mogelijkheid om je voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken? Dan kan je steeds de sneeuwtelefoon bellen: 051/33.72.80. De mensen van het sociaal huis noteren je aanvraag en een medewerker van de VDAB komt vervolgens ter plaatse om het voetpad sneeuwvrij te maken.

Sneeuwtelefoon

Legende strooiplan

Rood: gestrooide weg

Geel: gestrooide fietsdoorsteken

Blauw: gestrooide weg met aanliggend gestrooid fietspad

Groen: gestrooid vrijliggend fietspad

strooiplan