Sluikstorten en GAS-sancties

Het stedelijk politiereglement bevat diverse artikelen die het voorkomen en sanctioneren van allerlei vormen van sluikstorten en ontoelaatbare vormen van het achterlaten van afval op het openbaar domein tot voorwerp hebben. Afdeling 2.7 van het algemeen deel (dat wil zeggen dat het van kracht is in de hele politiezone RIHO) van het politiereglement handelt over de netheid van het openbaar domein. Er is een algemeen artikel dat het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen verbiedt.

Andere bepalingen zijn specifieker en schrijven onder meer voor dat:

  • in de openbare vuilnisbakken geen huishoudelijk afval mag worden gedeponeerd
  • het wegwerpen van peuken op het openbaar domein verboden is
  • vervoerders die met hun lading de openbare weg bevuilen die moeten reinigen en het vuilnis verwijderen
  • het verboden is om het even welk voorwerp in vijvers, fonteinen, het kanaal, de riolen of de slikputten te gooien
  • spuwen verboden is in de openbare ruimte
  • het niet toegelaten is om gemaaid gras of groenafval achter te laten in openbare groenzones of bermen en grachten

Lees afdeling 2.7

Het specifiek deel van het politiereglement, dat dus enkel in Izegem geldt, bevat een Hoofdstuk 5 met betrekking tot afval. Hier wordt vooral de inzameling van de verschillende fracties afvalstoffen ( restafval, glas, papier en karton, PMD, grofvuil, Klein Gevaarlijk Afval, groenafval, metalen, textiel, … ) geregeld.

Lees hoofdstuk 5

De overtreding van al deze artikelen wordt bestraft met administratieve geldboetes, die kunnen oplopen tot € 350 per inbreuk.

 Sluikstort op het openbaar domein opgemerkt? Meld het ons via meldingen.izegem.be.