Schulden

Schuldhulpverlening
 

Eenmalige schuldhulpverlening

Bij eenmalige schuldbemiddeling bekijkt een maatschappelijk werker samen met jou welke afbetaling haalbaar is. Er wordt rekening gehouden met je inkomsten en uitgaven. De maatschappelijk werker stelt een afbetalingsplan voor aan de schuldeiser, maar je doet zelf de afbetaling volgens het overeengekomen plan. Schuldbemiddeling betekent dus dat de sociale dienst bemiddelt bij de schuldeisers voor een regeling.

Eenmalige schuldbemiddeling biedt een oplossing voor mensen:

 • met enkele schulden die niet te groot zijn, maar die niet in één keer kunnen worden betaald
 • die een onverwachte factuur ontvangen en ze niet onmiddellijk kunnen betalen
 • die er niet in slagen een afbetalingsplan te krijgen

Budgetbeheer - budgetbegeleiding

Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij je inkomen op een budgetbeheerrekening gestort wordt en samen met een maatschappelijk werker wordt beheerd. Je moet bereid zijn je inkomen te laten beheren en goed mee te werken. Je mag zeker geen nieuwe schulden maken. Soms is budgetbeheer noodzakelijk, soms ook niet. We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen houdt.

Bij budgetbegeleiding is dat zo. Je doet zelf alle betalingen en bespreekt minimum één keer per maand je situatie met je maatschappelijk werker. Je krijgt praktische tips en je leert omgaan met een beperkt budget. Het doel is altijd dat je na een bepaalde periode terug je eigen inkomsten en uitgaven kan beheren.

Budgetbeheer of budgetbegeleiding biedt een oplossing voor mensen:

 • met een groter aantal schulden
 • die geen overzicht meer hebben over hun schulden
 • die niet meer weten wat eerst te betalen
 • die hulp wensen bij het beheren van hun inkomen

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling geeft je de kans om na enkele jaren terug zonder schulden te leven. Dat gebeurt via een procedure bij de arbeidsrechtbank. De rechter kan beslissen dat de sociale dienst of een advocaat aangesteld wordt als schuldbemiddelaar.

Je werkgever of de instellingen die je uitbetalen zijn verplicht om al je inkomsten te storten aan de schuldbemiddelaar. Die schuldbemiddelaar maakt een plan op om je schulden af te lossen en zorgt daarbij voor een evenwicht tussen jouw belangen en die van de schuldeisers. Hoe lang deze regeling duurt is afhankelijk van je inkomen en je schulden.

Collectieve schuldenregeling biedt een oplossing voor mensen:

 • met zeer hoge schulden
 • die geen afbetalingsplan meer krijgen van hun schuldeisers

 

Zelfstandigen

Ondervind je als zelfstandige moeilijkheden? De sociale dienst kan je helpen en werkt hiervoor samen met Dyzo.

Dyzo begeleidt zelfstandigen op het vlak van de rendabiliteit van hun onderneming, BTW-problemen, achterstallige sociale bijdragen en belastingen, handelshuur, reorganisatie, heroriëntatie van een zaak, vergunningen, milieuproblematiek, ...  en indien onvermijdelijk, de opvolging van een faillissement.

Iedere vierde donderdag van de maand houdt Dyzo in de namiddag een zitdag in de gespreksboxen van het stadhuis (ingang via de Melkmarkt). Dit van 14 tot 16.30 uur, na afspraak via 0800 111 06. Daarnaast kan je ook rechtstreeks contact opnemen met Dyzo vzw via info@dyzo.be of op het nummer 0800 111 06. Ook bij de sociale dienst ben je nog steeds welkom. Een aantal medewerkers volgden een bijkomende opleiding om zelfstandigen in moeilijkheden efficiënt te kunnen bijstaan.

Land- en tuinbouwers in moeilijkheden kunnen voor hun problemen ook nog steeds gratis terecht bij Boeren op een Kruispunt op het nummer 0800 99 138.
 

Data zitdagen Dyzo in 2021

 • donderdag 28 januari
 • donderdag 25 februari
 • donderdag 25 maart
 • donderdag 22 april
 • donderdag 27 mei
 • donderdag 24 juni
 • donderdag 22 juli
 • donderdag 26 augustus
 • donderdag 23 september
 • donderdag 28 oktober
 • donderdag 25 november