Rap op stap

Rap op stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij een sociale organisatie en de stap zetten naar zo'n organisatie is soms te groot. Net daarom bestaat Rap op Stap.

In een Rap op Stapkantoor kan je zowel daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten boeken. De medewerkers helpen ook met het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. 

Voor wie?

Rap op Stap is er voor mensen met een laag inkomen, met een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling. Wie een vrijetijdspas heeft, komt automatisch in aanmerking voor Rap op Stap.

Aanbod

Je kan het aanbod  online bekijken via www.iedereenverdientvakantie.be (uitstappen/vakanties). Of kom langs tijdens de wekelijkse zitdag in het stadhuis.

Op afspraak

Je kan elke dinsdag op afspraak terecht in ons Rap op Stap-kantoor, telkens tussen 16 en 18 uur. Een afspraak maken kan zowel online als telefonisch (051 33 72 80). Daarnaast kan je ons ook steeds telefonisch bereiken tijdens de openingsuren van het sociaal huis.

Maak een afspraak