Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen tekent het beleidsplan uit voor het sturen en het ontwikkelen van ruimte in West-Vlaanderen. Het zorgt voor een welbepaalde visie voor de ontwikkeling van ruimte over de gemeentegrenzen heen.

Het duidt aan wat er door de provincie en de gemeentes moet uitgevoerd worden.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen