Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering. Het zorgbudget is een vaste vergoeding die maandelijks door jouw zorgkas wordt uitbetaald.

Soorten zorgbudget

Er bestaan twee verschillende zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden:

  1. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een serviceflat/assistentiewoning.
  2. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële zorg voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. In het geval van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er geen aanvraag voor een zorgbudget bij residentiële zorg ingediend worden. Er kan wel een aanvraag voor een zorgbudget bij mantel- en thuiszorg worden ingediend voor deze personen.

 

Combineren van vergoedingen

Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kan niet gecombineerd worden met:

  • een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (enkel bij meerderjarigen)
  • een verblijf in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen
  • ambulante ondersteuning door een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen
  • een inschrijving in een internaat of internaat permanente openstelling van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs
  • een persoonlijk assistentiebudget (enkel bij minderjarigen)
  • een voltijds verblijf in een Multifunctioneel Centrum van het VAPH (voor personen tot en met 21 jaar, of uitzonderlijk tot en met 25 jaar)
  • een voltijds verblijf in een residentiële gehandicaptenvoorziening voor minderjarigen buiten Vlaanderen

Meer info